ចុះឈ្មោះ


OR
មានគណនីរួចហើយ? ចូលប្រើប្រាស់

ទាញយកកម្មវិធី TOVPET នៅលើទូរសព្ទដៃឥឡូវនេះ

កាន់តែមានភាពងាយស្រួលក្នុងការពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកវិជ្ជសាស្ត្រ តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាមួយគ្រូពេទ្យដែលមានជំនាញច្បាស់លាស់ ដោយគ្រាន់តែធ្វើការទាញយកកម្មវិធីតាមតំណរខាងក្រោម។

phone

អ្នកអាចទាក់ទងយើងតាមរយៈ ៖

  • 099 914 657/ 096 3000 831
  • 099 914 657
  • https://www.facebook.com/tovpet2021
  • admin@pilltech.com.kh

ផ្ដល់មតិយោបល់

ឆ្នាំ២០២១ © រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ ៖ ទៅពេទ្យ